Aquests experiments dels anys 1950 ens van mostrar el trauma de la separació entre pares i fills. Ara els experts diuen que són massa ètics per repetir, fins i tot en els micos.

Una infància sense afecte pot ser devastadora, fins i tot si es satisfan les necessitats bàsiques

Foto: Al Fenn / The LIFE Picture Collection / Getty Images

Per Eleanor Cummins